توسعه کسب و کار اینترنتی از روش های ناخواسته پرفسور فیلیپ کاتلر در بازاریابی نوین در کتاب معروف «اصول بازاریابی» می‌نویسد: اگر کسب و کاری دارید و برخی از مشتریان نارضایتی خودشان را از محصول یا خدمات شما ابزار می‌کنند بدین معنی است که در مسیر درست قرار گرفته‌اید، اما برای بهبود وضعیت کسب و…

چه کسب و کارهای اینترنتی باید تی‌ نماد دریافت کنند؟ «تی نماد»نماد اطمینان گردشگری الکترونیکی ایران چه کسب و کارهای اینترنتی باید تی‌ نماد دریافت کنند؟ نماد اطمینان گردشگری الکترونیکی ایران است که تمامی کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه خدمات گردشگری ملزم به دریافت آن هستند. پس از نماد اعتماد الکترونیک که توسط…