انتخاب یک بسته

 • بسته ی حرفه ای (ویژه)
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • اطلاعات تماس: موبایل، تلفکس، ایمیل، وبسایت
  • توضیحات شرکت، موسسه و فروشگاه (حداکثر ۳۰۰ کلمه)
  • گالری تصاویر نمایشگاهی ویژه (حداکثر ۱۰ تصویر)
  • معرفی کلمات جهت لینک بهتربه گوگل (۳۰ کلمه)
  • دامنه اختصاصی (متصل کردن دامنه به پروفایل)
  • ویدئو، کلیپ، تیزر تبلیغاتی (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • دانلود فایل و مقالات (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • معرفی به باشگاه مشتریان جهت ارائه تخفیف
  • آمار بازدید کنندگان ستاره دادن نمایش ساعات کار
  • کروکی نقشه گوگل ( GPS )
  • فرم سفارش پیشنهادات انتقادات
  • QR بارکد خوان
 • بسته ی نیمه حرفه ای
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • اطلاعات تماس: موبایل، تلفکس، ایمیل، وبسایت
  • توضیحات شرکت، موسسه و فروشگاه (حداکثر ۳۰۰ کلمه)
  • گالری تصاویر نمایشگاهی ویژه (حداکثر ۱۰ تصویر)
  • معرفی کلمات جهت لینک بهتربه گوگل (۳۰ کلمه)
  • دامنه اختصاصی (متصل کردن دامنه به پروفایل)
  • ویدئو، کلیپ، تیزر تبلیغاتی (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • دانلود فایل و مقالات (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • معرفی به باشگاه مشتریان جهت ارائه تخفیف
  • آمار بازدید کنندگان ستاره دادن نمایش ساعات کار
  • کروکی نقشه گوگل ( GPS )
  • فرم سفارش پیشنهادات انتقادات
  •   QR بارکد خوان
 • بسته ی معمولی
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان
  • اطلاعات تماس: موبایل، تلفکس، ایمیل، وبسایت
  • توضیحات شرکت، موسسه و فروشگاه (حداکثر ۳۰۰ کلمه)
  • گالری تصاویر نمایشگاهی ویژه (حداکثر ۱۰ تصویر)
  • معرفی کلمات جهت لینک بهتربه گوگل (۳۰ کلمه)
  • دامنه اختصاصی (متصل کردن دامنه به پروفایل)
  • ویدئو، کلیپ، تیزر تبلیغاتی (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • دانلود فایل و مقالات (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • معرفی به باشگاه مشتریان جهت ارائه تخفیف
  • آمار بازدید کنندگان ستاره دادن نمایش ساعات کار
  • کروکی نقشه گوگل ( GPS )
  • فرم سفارش پیشنهادات انتقادات
  •   QR بارکد خوان
 • ثبت آگهی رایگان
  ۰ تومان
  • اطلاعات تماس: موبایل، تلفکس، ایمیل، وبسایت
  • توضیحات شرکت، موسسه و فروشگاه (حداکثر ۳۰۰ کلمه)
  • گالری تصاویر نمایشگاهی ویژه (حداکثر ۱۰ تصویر)
  • معرفی کلمات جهت لینک بهتربه گوگل (۳۰ کلمه)
  • دامنه اختصاصی (متصل کردن دامنه به پروفایل)
  • ویدئو، کلیپ، تیزر تبلیغاتی (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • دانلود فایل و مقالات (حداکثر ۱۰ مگابایت)
  • معرفی به باشگاه مشتریان جهت ارائه تخفیف
  • آمار بازدید کنندگان ستاره دادن نمایش ساعات کار
  • کروکی نقشه گوگل ( GPS )
  • فرم سفارش پیشنهادات انتقادات
  • QR بارکد خوان